TAENIA

TAENIA

Taenia meine Liebe
Schwimm in mir
Fisch ohne Augen
Schwimm in mir

Mein Liebling Taenia!

Taenia meine Liebe
Schwimm in mir
Kau mich, erfüll mich
Schwimm in mir

Tr. – TENIA
amor di tenia
pesce senz’occhi che nuoti in me
mordimi, riempimi
nuota in me